ตารางสรุปเหรียญรางวัล

N.Clubเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงรวม
0กลุ่ม 10000
0กลุ่ม 20000
0กลุ่ม 30000
0กลุ่ม 40000
0กลุ่ม 50000
0กลุ่ม 60000
0กลุ่ม 70000
0กลุ่ม 80000
February 2, 2020
February 1, 2020