กองอำนวยการ

การจัด กองอำนวยการ แบ่งเป็น

– กองอำนวยการจัดการแข่งขัน ของกรมสวัสดิการทหารบก
– กองอำนวยการจัดการแข่งขัน ของกองทัพภาคที่ 2
– และกองกองอำนวยการกลุ่มเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 8 กลุ่ม

      โดย สโมสรร่วมเริงไชย เป็นที่ตั้งของ กองอำนวยการจัดการแข่งขันกรมสวัสดิการทหารบก และกองอำนวยการจัดการแข่งขันกองทัพภาคที่ 2  กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2 เป็นที่ตั้งของ กองอำนวยการกลุ่มเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 8 กลุ่ม

การจัดสนามแข่งขันกีฬา แบ่งเป็น สนามกีฬาภายในหน่วยทหาร และสนามกีฬาภายนอกหน่วยทหาร โดย สถานที่ภายในหน่วยทหาร ได้แก่ ค่ายสุรนารี  และค่ายสุรธรรมพิทักษ์  สถานที่ภายนอกหน่วยทหาร ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21  ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า  และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

มีการจัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละสถานที่ ดังนี้

ค่ายสุรนารี จัดการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่

1. การแข่งขันฟุตบอลประเภททั่วไป  แข่งที่สนามฟุตบอล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3
2. การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส แข่งที่สนามฟุตบอล กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
3. การแข่งขันยิงปืน แข่งที่สนามยิงปืน กองพันทหารม้าที่ 8 กรมทหารม้าที่ 7
4. การแข่งขันเทนนิส> แข่งที่ที่สนามเทนนิส มณทลทหารบกที่ 21
5. การแข่งขันปัญจกีฬาทหาร  ใช้สนามกีฬาภายในค่ายสุรนารี โดยเริ่มการแข่งขันที่ กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3
6. การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น
7. มวยสากลสมัครเล่น
8. เซปักตะกร้อ
9. ตะกร้อลอดห่วง
10. เปตอง  แข่งที่สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่

1. การแข่งขันกอล์ฟ แข่งที่ ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพภาคที่ 2 แห่งที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
2. การแข่งขันจักรยาน ประเภทภูเขา แข่งที่สนามยิงปืน ตำบลหนองปรือ
3. การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล แข่งที่สนามรักบี้ฟุตบอล กองพันพัฒนาที่ 2

ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์  จัดการแข่งขัน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่

1. การแข่งขันวอลเลย์บอล
2. การแข่งขันว่ายน้ำ

ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 จัดการแข่งขัน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่

1. การแข่งขันบาสเกตบอล
2. การแข่งขันฟันดาบ

ศูนย์การค้า เซนทรัลพลาซ่า จัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่

1. การแข่งขันเพาะกาย
2. การแข่งขันแบดมินตัน
3. การแข่งขันเทควันโด

ห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่า จัดการแข่งขัน 1 ชนิดกีฬา คือ เทเบิลเทนนิส

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่

1. การแข่งขันกรีฑา
2. การแข่งขันจักรยานประเภทลู่
3. การแข่งขันฟุตซอล

สถานที่แข่งขันภายในค่ายสุรนารี - ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

สนามกีฬากลาง ค่ายสุรนารี

     สนามกีฬากลาง ค่ายสุรนารี ตั้งอยู่ภายในค่ายสุรนารี บริเวณประตูทางเข้าค่าย  โดยสนาม ได้ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กีฬาภายในกองทัพบก, กีฬากองทัพไทย, และใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
.

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

ฟุตบอล  และพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน

สนามกีฬากลาง ค่ายสุรนารี

โรงกีฬาอเนกประสงค์

   โรงกีฬาอเนกประสงค์ ตั้งอยู่ในค่ายสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง

โรงกีฬาอเนกประสงค์

สนามกอล์ฟค่ายสุรธรรมพิทักษ์(สนามเสือปาร์ค)

    สนามกอล์ฟค่ายสุรธรรมพิทักษ์(สนามเสือปาร์ค) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้กองกำลังพล ครอบครัว รวมถึงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาไว้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสนามไว้ใช้ในกิจกรรมของกองทัพบก อย่างไรก็ตามในปี 2563 สนามแห่งนี้จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกอีกด้วย

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

กอล์ฟ

นามกอล์ฟค่ายสุรธรรมพิทักษ์(สนามเสือปาร์ค)

สนามกีฬากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3

  สนามกีฬากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ตั้งอยู่ในค่ายสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

ฟุตบอล

สนามกีฬา ป.3 พัน.103

สนามฝึกยิงปืน ม.7 พัน.8

    สนามฝึกยิงปืน ม.7 พัน.8  ตั้งอยู่ในค่ายสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

ยิงปืน

สนามฝึกยิงปืนค่ายสุรนารี

สนามเทนนิส ค่ายสุรนารี

  สนามเทนนิส ค่ายสุรนารี ตั้งอยู่ติดกับสระว่ายน้ำค่ายสุรนารี หลังสโมสรร่วมเริงไชย ภายในค่ายสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

เทนนิส

สนามเทนนิส ค่ายสุรนารี

สถานที่แข่งขันภายนอกค่ายสุรนารี-สุรธรรมพิทักษ์

>> ดูรายละเอียด <<

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

     สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โคราช ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 หรือถนนสืบศิริ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นสนามกีฬาหลักในการแข่งขันซีเกมส์ 2007 ที่จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเป็นสนามเหย้าของ สโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา(เฉพาะสนามหลัก) ชื่ออย่างเป็นทางการของสนามกีฬาได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่ซีเกมส์ครั้งนั้นจัดคาบเกี่ยวกับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

กรีฑา จักรยาน ฟุตซอล

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

<< ดูรายละเอียด >>

เดอะมอลล์ นครราชสีมา

    เดอะมอลล์ นครราชสีมา หรือ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นครราชสีมา ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปิดบริการวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543 โดยเป็นโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา (มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป กว่า 350,000 ตารางเมตร) บนเนื้อที่ 57 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ ดำเนินการโดยบริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 5,400 ล้านบาท รองรับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครราชสีมากว่า 2.8 ล้านคน และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ เดอะมอลล์ โคราช ถือเป็นศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์แห่งแรกในต่างจังหวัด

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

วอลเล่ย์บอล และว่ายน้ำ

เดอะมอลล์ นครราชสีมา

>> ดูรายละเอียด <<

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

     สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โคราช ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 หรือถนนสืบศิริ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นสนามกีฬาหลักในการแข่งขันซีเกมส์ 2007 ที่จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเป็นสนามเหย้าของ สโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา(เฉพาะสนามหลัก) ชื่ออย่างเป็นทางการของสนามกีฬาได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่ซีเกมส์ครั้งนั้นจัดคาบเกี่ยวกับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

กรีฑา จักรยาน ฟุตซอล

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

<< ดูรายละเอียด >>

เดอะมอลล์ นครราชสีมา

    เดอะมอลล์ นครราชสีมา หรือ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นครราชสีมา ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปิดบริการวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543 โดยเป็นโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา (มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป กว่า 350,000 ตารางเมตร) บนเนื้อที่ 57 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ ดำเนินการโดยบริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 5,400 ล้านบาท รองรับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครราชสีมากว่า 2.8 ล้านคน และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ เดอะมอลล์ โคราช ถือเป็นศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์แห่งแรกในต่างจังหวัด

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

วอลเล่ย์บอล และว่ายน้ำ

เดอะมอลล์ นครราชสีมา

<< ดูรายละเอียด >>

ห้างเซ็นทรัล นครราชสีมา

      ห้างเซ็นทรัล นครราชสีมา เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยศูนย์การค้า โรงแรม และคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 65 ไร่ ติดถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองนครราชสีมา โดยมีพื้นที่คาบเกี่ยว 2 ตำบลคือตำบลในเมืองและตำบลบ้านเกาะ ดำเนินการโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตัวอาคารภายนอกออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากกลีบดอกสะเลเต หรือ ดอกมหาหงส์ โดยใช้โทนสีขาวตัดสีส้มเฉดชมพู ส่วนภายในศูนย์การค้าตกแต่งในธีม สีสันแห่งชีวิต (Seasons of Life) ในบรรยากาศสีสัน 5 ฤดูกาล เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

แบดมินตัน เทควันโด เพาะกาย และฟิตเนส

ห้างเซ็นทรัล นครราชสีมา

<< ดูรายละเอียด >>

คลังพลาซ่า นครราชสีมา

     คลังพลาซ่า นครราชสีมา เป็นห้างท้องถิ่น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช มีพื้นที่การให้บริการที่สะดวกสบาย และมีพื้นที่ลานจอดรถมากถึง 200 คัน มีความหลายหลากของสินค้า รวมทั้งมีการบริการที่ดีเยี่ยม ได้มีการปรับปรุงการให้บริการ และพื้นที่การให้บริการ จนปัจจุบันนี้ ทางห้างฯ ได้มีพื้นที่แบ่งออกให้บริการตามชั้นต่าง ๆ ได้แก่ชั้นใต้ดินจะเป็น KLANG FOOD CENTER ชั้น 1 จะเป็นแผนกเครื่องสำอาง, แผนกเครื่องหนัง, แผนกเชิ้ตชาย, แผนกยีนส์ และชุดชั้นใน ส่วนบริเวณที่ชั้น 2 เป็นแผนกคลังซุปเปอร์มาร์เก็ต และในบริเวณชั้น M ก็จะเป็นแผนกหนังสือ, แผนกเครื่องเขียน ,แผนกกิ๊ฟช้อป และชั้น 3 แผนกสวนสนุก กับศูนย์นวดแผนไทย

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

เทเบิลเทนนิส

คลังพลาซ่า นครราชสีมา

<< ดูรายละเอียด >>

Terminal 21 นครราชสีมา

     Terminal 21 นครราชสีมา ป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา บริหารงานโดย สยามรีเทล ดีเวลอปเมนท์ โดยพัฒนาในแนวคิด “จุดหมายปลายทางแห่งการชอปปิ้ง (World Market Street)” แบบเดียวกับเทอร์มินอล 21 สาขาแรก ใช้งบในการลงทุนก่อสร้างศูนย์การค้า 6,000 ล้านบาท โดยศูนย์การค้าเปิดให้บริการในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ส่วนโรงแรมจะเริ่มก่อสร้างในระยะต่อไป และศูนย์การค้าตั้งอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซี โคราช

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

บาสเกตบอล  และฟันดาบ

Terminal 21 นครราชสีมา

<< ดูรายละเอียด >>

พล.ม.2 รอ.

     สนามฝึกขี่ม้า พล.ม.2 รอ.

 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภท

ขี่ม้า

พล.ม.2 รอ.