สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ ๗๐

  • ตัวมาสคอต คือ  แมวโคราช หรือแมวสีสวาด   มีลักษณะพิเศษคือ สีขนเป็นสีดอกเลา มีถิ่นกำเนิดที่อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา นิยมเลี้ยงเพื่อเป็นสิริมงคลและให้มีโชคลาภ

  • การสวมเครื่องแบบฝึก ของ ทบ.   หมายถึง กำลังพลสังกัด ทบ.

  • คบเพลิง หมายถึง ดวงไฟที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสามัคคีและสันติภาพ

  • กระติบข้าวเหนียว,ผ้าขาวม้า,แคน หมายถึง ความสามัคคี ความสามารถที่หลากหลาย ความสนุกสนาน และเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอีสาน

  • เหรียญทองมีเลข 70 ตรงกลาง หมายถึง การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70

  • อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี หมายถึง วีระสตรียอดนักรบกล้าคือความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวโคราช

  • 70th  หมายถึง  การแข่งขันกีฬา ทบ.  ครั้งที่ 70

  • ห่วงจำนวน 8 ห่วง  หมายถึง  กลุ่มนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 8 กลุ่ม

  • คบเพลิง หมายถึง เพลิงที่ใช้จุดในการแข่งขันกีฬา  ที่ต้องการรักษาให้เพลิงโชติช่วงตลอดในการแข่งขัน

มาสคอต แต่ละชนิดกีฬา

“สนามรบสร้างผู้กล้า  สนามกีฬาสร้างสามัคคี”

Facebook