โรงแรมรอบค่ายสุรนารี

รายชื่อของโรงแรมบางส่วนนะครับ ตรงมีที่สีฟ้า คือที่พักที่ใกล้ค่ายสุรนารี ( สนามกีฬาค่ายสุรนารี ) ประตูค่ายสุรนารี ครับ สามารถโทรไปสอบถามราคาได้ครับ

เรียงลำดับโรงแรมที่ใกล้สนามกีฬาค่ายสุรนารีที่สุดดังนี้

1.ปัญจดารา
2.เจ้าพระยา
3.ร่มเย็น
4.ศรีวิชัย
5.จอมสุรางค์
6.โตเกียว
7.ศรีพัฒนา
8.ลีโอ
9.ขวัญเรือน
10.เบเวอรีฮิลล์
11.ดิแอร์พอร์ต
12.เค เอส พาวิเลี่ยน

โรงแรมเบเวอรีฮิลล์

461759_14012311210018132293
461759_14012311210018132307
461759_15040714020026735398
461759_17061715450053775326
bff547e2634ff2a6b735770c3e794e75

โรงแรมขวัญเรือน

461759_15040714020026735398
199427348
200012100
200042077
206383782
206383861

โรงแรมปัญจดารา

29580c02ee5f3ea241b946f28239c3d0
255594_16022512160040209285
255594_16022512230040209444
255594_16100421400047372138

โรงแรมลีโอ

55479325
55479333
56256708
56256720

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต : ทางผู้จัดทำไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบใดๆ กับทางโรงแรม

ราคาห้องพัก หรือปัจจัยอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้อ่านควรติดต่อโดยตรงกับทางโรงแรมเพื่อความถูกต้อง

Facebook